Terapia podľa Robina McKenzie – DOČASNE NEDOSTUPNÉ

je diagnostický a terapeutický systém, ktorý je založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamom dôsledku na pohyb alebo polohu daného kĺbu či celého tela.

Terapia je cielená, rieši príčinu, nie dôsledok a pomáha v krátkom čase určiť príčinu bolestí. 

Odporúčame:

 • pri bolestiach chrbtice
 • pri vyžarujúcich bolestiach do končatín
 • pri bolestiach kĺbov
 • pri vyskočení platničky
 • na doliečenie po operáciách chrbtice.

Terapia je založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti.

McKenzie metóda je jednou z najviac vedecky podložených metód v oblasti fyzioterapie v súčasnosti.

Na základe pohybového testu, kineziologického vyšetrenia a podrobnej anamnézy sa stanoví diagnóza a určí sa, či je táto terapia vhodná pre pacienta alebo nie.

V rámci terapie pacient cvičí obvykle len jeden cvik niekoľkokrát za deň a dodržuje pokyny bežných denných aktivít, ktoré sú odporučené pre uľahčenie denných činností, napr. ako sedieť, stáť, vstávať, spať, aby sa bolestivé príznaky neprovokovali.

Terapeut naučí klienta daný cvik, ktorý je zvolený práve preto, aby ovplyvnil pacientove bolesti, čo do zníženia až úplného odstránenia väčšiny príznakov.

Počet jednotlivých terapií závisí na vlastnej spolupráci pacienta a stupni postihnutia.

Princíp McKenzieho metódy:

 • bolesť chrbtice alebo kĺbov nie je diagnóza, je to symptóm, podobne ako bolesť na hrudi,
 • ak chceme liečiť, najskôr musíme rozpoznať, s čím bolestivý príznak súvisí. Na to slúži dôkladné mechanické vyšetrenie. Mechanické vyšetrenie určí diagnózu, podľa ktorej sa volí cielená terapia.

Autorom metódy je Robin McKenzie, ktorý zostavil na základe pozorovaní a biomechanických princípov pohybov stavcov a medzistavcových platničiek vlastný koncept diagnostiky a liečby.

Jeho prínos spočíva práve v tomto systéme, ktorý obsahuje aj diagnostické postupy. Pomocou nich sa v rámci anamnézy a samotného vyšetrenia jednotlivé symptómy analyzujú a diagnosticky priraďujú k jednotlivým syndrómom – derangement syndrómom (alebo syndrómu blokády), dysfunkčného syndrómu, posturálneho syndrómu a iným.

Po cielenom vyšetrení sa pristupuje k terapii, ktorej základným postulátom je hľadanie takého pohybu alebo polohy, ktorá spôsobuje úľavu príznakov a vedie k takzvanému fenoménu centralizácie. Takýto pohyb je potom použitý aj v liečbe pacienta. Dôležitá je najmä spolupráca pacienta a jeho ochota počúvnuť rady terapeuta. Tento prvok dobrej spolupráce je pri metodike Robina McKenzieho zvlášť dôležitý, a preto nespolupracujúci, nespokojní a nemotivovaní pacienti nebudú môcť nikdy z tejto metódy dostatočne profitovať.

Najmä na začiatku je potrebné vykonávať cvičenia pod častým dozorom terapeuta, preto je obvykle potrebné opätovne navštíviť fyzioterapeuta už ďalší deň. Avšak pri dobrej spolupráci a nekomplikovanom priebehu sa môžu vyriešiť aj roky trvajúce ťažkosti s chrbticou už počas štyroch terapií. Aj preto je táto metóda považovaná za jednu z najefektívnejších spôsobov liečenia ťažkostí s chrbticou. Cvičenie je potrebné robiť minimálne dva mesiace po odznení bolesti.

Kontraindikácie:

 • infekčné a horúčkovité ochorenie,

 • Bechterevova choroba,

 • ťažká osteoporóza,

 • nádorové choroby,

 • poruchy psychiky,

 • tehotenstvo

 • pod vplyvom alkoholu a drog

 • nespolupráca a odmietanie cvičenia.

Terapeut:

Termíny sú podľa objednávky. Volajte kedykoľvek medzi 8:00 až 20:00 hodinou alebo nám napíšte email.

Kontakt na recepciu: 0911 295 905

email: centrumzdravia.masaze@gmail.com

 

Za všetky masáže a terapie sa platí v hotovosti.

 

 

 

Pridaj komentár